Glasbena šola Gornja Radgona

Uradna spletna stran Glasbene šole Gornja Radgona – GŠGR

‘Šolski koledar’

Objavljeno 15. 09. 2021

Termini pisnega ocenjevanja znanja pri predmetu NGL in solfeggio so: 22. – 25. 11. 2021 (1. ocenjevalno obdobje), 10. – 16. 5. 2022 (2. ocenjevalno obdobje). Objavljeno je tudi na šolski oglasni deski. Uspešne priprave želimo. Kolektiv GŠGR.    

Objavljeno 26. 08. 2019

Popravni izpiti Junijski rok 26. 6. 2020 Avgustovski rok 26. 8. 2020 Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju ali isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia. Pri instrumentu in petju[…]

Objavljeno

Letni izpiti Jesenski rok 13. 9. 2019 Zimski rok 23. 1. 2020 Majski rok za učence zaključnih razredov 20. 5. 2020 Junijski rok 11. – 17. 6. 2020 Izpiti za zunanje kandidate – “samoplačniški izpiti” po predhodni najmanj 7 dnevni prijavi v tajništvu šole 17. 6. 2020 Avgustovski rok 26.[…]

Objavljeno 01. 09. 2017

Šolski koledar glasbene šole: Pouk se izvaja v skladu z LDNom šole in sprejetim šolskim koledarjem.

Objavljeno 03. 04. 2011
  • Stalni spremljevalci GŠGR
  • Defibrilator v GŠGR