Glasbena šola Gornja Radgona

Uradna spletna stran Glasbene šole Gornja Radgona – GŠGR

‘Šolski koledar’

Objavljeno 26. 08. 2019

Popravni izpiti Junijski rok 26. 6. 2020 Avgustovski rok 26. 8. 2020 Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju ali isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia. Pri instrumentu in petju[…]

Objavljeno

Letni izpiti Jesenski rok 13. 9. 2019 Zimski rok 23. 1. 2020 Majski rok za učence zaključnih razredov 20. 5. 2020 Junijski rok 11. – 17. 6. 2020 Izpiti za zunanje kandidate – “samoplačniški izpiti” po predhodni najmanj 7 dnevni prijavi v tajništvu šole 17. 6. 2020 Avgustovski rok 26.[…]

Objavljeno 01. 09. 2018

Na šolski tabli so objavljeni termi pisnih ocenjevanj pri predmetu nauk o glasbi ter izpitov iz solfeggia.      

Objavljeno 01. 09. 2017

Šolski koledar glasbene šole: Pouk se izvaja v skladu z LDNom šole in sprejetim šolskim koledarjem.

Objavljeno 03. 04. 2011
  • Stalni spremljevalci GŠGR
  • Defibrilator v GŠGR