Glasbena šola Gornja Radgona

Uradna spletna stran Glasbene šole Gornja Radgona – GŠGR

Objavljeno dne 15. 09. 2020

Predmet: harmonika

Harmonikarski oddelek seže v sam začetek delovanja Glasbene šole Gornja Radgona (1950) in sicer v šolsko leto 1951/52, ko je harmoniko poleg violine poučeval takratni ravnatelj Jože Bezjak.

Od šolskega leta 1983/84 dalje vodi oddelek harmonike učiteljica Olga Radolič.

Učenci imajo možnost učenja na klavirski ali gumbni (kromatični harmoniki) s standardnimi in melodijskimi basi.

Zmotno je mišljenje, da je harmonika še vedno ljudsko glasbilo, saj se je v zadnjih nekaj desetletjih razvila do take mere, da se lahko s svojimi izraznimi možnostmi postavi ob bok ostalim koncertnim instrumentom. Izdelovalci harmonik pa so vedno bolj inovativni pri izdelavi harmonik.

Učenci se pri harmoniki srečujejo z različnimi glasbenimi zvrstmi, od klasike do sodobne, zabavne in narodno – zabavne glasbe, kajti imamo na razpolago veliko originalne literature.

Učenci med šolskim letom veliko nastopajo kot solisti, v komornih zasedbah (tudi z drugimi instrumenti), ali v orkestralni igri, ob različnih priložnostih in sicer na šolskih oddelčnih in javnih nastopih, tradicionalnih koncertih, revijah, ob različnih prireditvah v občini in izven nje.

Učenci aktivno sodelujejo na raznih seminarjih, poletnih šolah, ki jih vodijo priznani umetniki in profesorji harmonike.

 Udeležujejo se državnega tekmovanja (TEMSIG), Mednarodnega srečanja harmonikarjev »Okud Istra« v Puli, ter Mednarodnega srečanja harmonikarjev »PannoniAccordion« v Murski Soboti, od koder prinašajo zavidljive rezultate.

Nekateri učenci se odločijo za nadaljnji študij glasbe in kar nekaj harmonikarjev je, ki so glasbeno pot nadaljevali najprej na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, nato pa študij nadaljevali na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Olga Radolič, učiteljica harmonike

Komentarji so izključeni.

  • Stalni spremljevalci GŠGR
  • Defibrilator v GŠGR