Glasbena šola Gornja Radgona

Uradna spletna stran Glasbene šole Gornja Radgona – GŠGR

Objavljeno dne 18. 03. 2021

Spoštovani starši, 

sporočamo vam, da ste bili zaradi specifike “izvajanja pouka na daljavo” v tekočem šolskem letu 2020/21 v celoti oproščeni plačila 2/9 obrokov (individualni pouk ter GP) ali 3/9 obrokov (ples-balet) “prispevka za pokritje materialnih stroškov” za glasbeno šolanje.

Čeprav pouk v zadnjih mesecih ni potekal v šoli so nam kljub temu nastajali tekoči materialni in obratovalni stroški (stroški vzdrževanja objekta, nabava didaktičnih pripomočkov, notnega materiala, IKT, ipd…).
 
Prosimo vas, da svoje finančne obveznosti poravnate sproti v skladu z valuto računa. 

Ostanite zdravi.

Tomaž Polak, ravnatelj

Komentarji so izključeni.

  • Stalni spremljevalci GŠGR
  • Defibrilator v GŠGR