Glasbena šola Gornja Radgona

Uradna spletna stran Glasbene šole Gornja Radgona – GŠGR

Objavljeno dne 29. 03. 2011

(povz. iz Zakona o glasbenih šolah in Pravilnika o šol. redu za glasbene šole; Ur. l. RS, št. 44/2001)

Dolžnosti učencev

 • da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole,
 • da učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu,
 • da spoštujejo pravila hišnega reda,
 • da varujejo premoženje šole ter lastnino učencev in delavcev šole,
 • da se v šoli in izven nje spoštljivo vedejo do drugih.

Pravice učencev

 • da se pri pouku upošteva njihova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne sposobnosti,
 • da dobijo o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 • da sodelujejo pri ocenjevanju,
 • da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, ki jih zadevajo.

Komentarji so izključeni.

 • Stalni spremljevalci GŠGR
 • Defibrilator v GŠGR