Glasbena šola Gornja Radgona

Uradna spletna stran Glasbene šole Gornja Radgona – GŠGR

Objavljeno dne 30. 09. 2020

Beseda ravnatelja ob 70. letnici Glasbene šole Gornja Radgona

 Za vse nas, ki v srcu nosimo ljubezen do glasbe, nje poučevanja in do teh čudovitih vinorodnih krajev, je letošnje leto še posebej praznično, saj zadovoljni napolnjujemo sedmo stran glasbene pravljice. Natančneje 1. oktobra 2020.

Sedem desetletij življenja in delovanja neke ustanove ni zanemarljivo dolga pot. Za naš zavod je bil to čas izoblikovanja, dozorevanja, rasti, uveljavljanja, dokazovanja, predvsem pa nesebičnega nudenja glasbenega znanja in muzikalnih mojstrovin ljudem vseh starosti iz radgonskega in širšega okolja.

Vsa leta smo bili v širši regiji naše dežele glavni motor in vodilna sila razvoja, napredka pa tudi sprememb na glasbeno pedagoškem pa tudi umetniškem področju. Glasba in njeni impulzi, ki so se in se še z nezmanjšano silovitostjo in entuziazmom širijo iz vseh kotičkov šole, so v otrocih zmeraj prebujali globoka čustva, ob katerih so lahko svobodno sanjarili in razvijali osebno domišljijo ter se pilili v znanju izvabljanja čudovitih zvokov iz najrazličnejših glasbil. Pri njihovih hotenjih in prizadevanjih, v igranju doseči mojstrstvo svojih vzornikov, so jim trdno stali ob strani in jih usmerjali številni glasbeni pedagogi,  ki so odgovornemu pedagoškem poslanstvu, prežetem z občutkom za umetnost in oplemenitenim z ljubeznijo do otrok, dodajali še svojo bogato domišljijo in žlahtna čustva, ter tako skozi leta ustvarjali popolno simfonijo uspeha.

Prav glasbeno izobraževanje igra pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove  osebnosti in človeka samega. Gre namreč za doživljanje in vrednotenje glasbene umetnosti, za osebnostno rast posameznika, za navajanje na pravilno poslušanje, igranje v glasbenih skupinah, v orkestrih ipd. Nenazadnje pa brez osnovne glasbene šole ne bi bil mogoč prehod na študij glasbe na srednji in nato univerzitetni ravni.

Kvalitetno opravljeno delo vseh zaposlenih zagotavlja, v izobraževanje vključenim otrokom in mladostnikom, vsestranski razvoj in rast na psihofizičnem, kulturnem in estetskem področju. Vodilo pri tem pa jim je skrb za pravilno doživljanje in vrednotenje dosežkov svetovne in še posebej slovenske glasbene umetnosti in kulture. Tako smo dokazali, da zmoremo obvladati tudi zahtevne tekmovalne programe za naše nadarjene učence. Varovanci so posegali po najvišjih nagradah in priznanjih na domačih in mednarodnih tekmovanjih ter tako uspešno in zgledno predstavljali domače okolje, našo ustanovo, kakor tudi domovino Slovenijo.

Kot je za vsako organizacijo običajno, je tudi naša šola previharila burne in težke čase, a kljub vsemu se je krivulja uspešnosti in kakovostne rasti vzpenjala z veliko dinamiko. Iz začetnih nekaj učencev smo porasli čez 300 vključenih otrok in mladostnikov v našo ustanovo. Vzporedno z naraščanjem števila učencev se je širila tudi ponudbena paleta programov in instrumentov. V zadnjih letih smo razširili ponudbo glasbenega usposabljanja in  v celoti razvili program petja ter baleta. Prav mlade baletke pa so v tem obdobju še posebej izstopale z doseženo ravnijo izraznega plesa in dale šoli neizbrisen pečat kakovostnega usposabljanja  mladih glasbenikov. Tudi tako uspevamo potrjevati mišljenje in ocene, da je naša šola ena od uspešnejših, prepoznavnih in sodobno naravnanih glasbeno izobraževalnih zavodov.

Na naši šoli ob splošnem programu glasbe in plesa, posvečamo veliko časa tudi skupinskemu ustvarjanju v  komornih igrah, mladinskem pevskem zboru, pihalnem, godalnem, harmonikarskem in kitarskem orkestru, združenem orkestru ter pevskem zboru, ki ga sestavljajo starši učencev naše šole ali drugi ljubitelji petja.

Z veseljem spremljamo glasbeno pot mladih talentov in se veselimo njihovih uspehov. Prav posebno skrb namenjamo usmerjanju nadarjenih učencev v nadaljnjo glasbeno izobraževanje na srednji stopnji. Vsa leta smo bili pri tem zelo uspešni saj so naši učenci po nadpovprečnem znanju pogosto izstopali na umetniških gimnazijah. Še posebej pa smo ponosni na mnoge nekdanje učence, ki so danes mednarodno priznani umetniki in odlični glasbeni pedagogi. To je poklic, za katerega moraš biti rojen, ga imeti v krvi, genih, da bi ga zmogel opravljati z ljubeznijo. In le tedaj je učitelj lahko srečen, zadovoljen in uspešen pri delu.

Naše povezovanje z okoljem, z ustanovami in zavodi, ljubiteljskimi skupinami, z osnovnimi šolami ter s sosednjimi glasbenimi šolami je vzorno. Pod našo streho se mojstrijo glasbeno talentirani otroci in logična posledica dobro opravljenega dela je, da varovanci delujejo v raznih orkestrih in drugih skupinah v svojem okolju. So nepogrešljivi člani ter ključni akterji  uspešnosti in kvalitetnega dela ljubiteljskih umetniških skupin. Na ta način veliko prispevajo k obogatitvi ponudbe na kulturno umetniškem področju v domači regiji in obenem dvigujejo raven glasbene izobraženosti prebivalstva. Šola pa s svojim  vzgojno-izobraževalnim delovanjem in kulturno-umetniškim usmerjanjem otrok in mladostnikov vzgaja generacije za multikulturno družbo sedanjosti in prihodnosti. 

Kot ravnatelj šole, že več kot zadnje desetletje, sem zadovoljen z opravljenim in ponosen na ves kolektiv, ki ob meni skrbi, da v celoti uresničujemo skupaj zastavljeno vizijo. Le to skupaj nadgrajujemo s kakovostjo izvajanja programov in storitev, ter tako širimo prepoznavnost in ugled zavoda.

Smernice tečejo in kličejo po sodobno naravnani šoli, ki ima sposobnosti prilagajanja in je odprta za novosti. To nedvomno Glasbena šola Gornja Radgona je in pred nami je dolžnost, da to izpolnjujemo in nadgrajujemo. Tako z optimizmom in glasbo v srcu vstopamo v novo desetletje.

Ob tej priložnosti namenjam besede zahvale vsem, ki ste kakorkoli, vsak po svojih močeh, pomagali sooblikovati našo glasbeno pravljico, bodisi z delom, dobro besedo ali pa le z obiskom  naših glasbenih prireditev in koncertov.

Posebej hvala za zaupanje ustanoviteljem, vsem bivšim in sedanjim učiteljem, učencem ter njihovim staršem.

Vse to naj še naprej poteka v melodiji in ritmu slogana naše šole: »Glasbena šola Gornja Radgona, v harmoniji z glasbo in ljudmi«.

Temu okroglemu jubileju bomo posvetili jubilejno skladbo »Oreh« s krstno izvedbo v spomladanskih mesecih 2021.

Pa še na mnoga leta naša GŠGR!

Gornja Radgona, 1. 10. 2020

Tomaž Polak, ravnatelj

Komentarji so izključeni.

  • Stalni spremljevalci GŠGR
  • Defibrilator v GŠGR